Cookies Policy

นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย

มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565

นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย (https://www.bcisb.ac.th) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ที่เว็บเบราว์เซอร์หรือบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นต้น โดยการจัดเก็บคุกกี้นี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์หรือความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการหรือเพื่อวัดปริมาณการใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยท่านควรศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่นำข้อมูลของคุณไปใช้

ประเภทการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องและวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้โรงเรียนสามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้นและข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียน ในบางกรณี โรงเรียนจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุกกี้ที่โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียใช้อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บดังนี้

  • Session Cookies 

เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียน และจะมีการลบออกจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์ 

  • Persistent Cookies 

เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของโรงเรียนจดจำท่านและการตั้งค่าต่างๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียใช้มีรายละเอียดดังนี้

  • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของโรงเรียนซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้โรงเรียนทราบถึงปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของโรงเรียน รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ โรงเรียนยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

  • คุกกี้เพื่อใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของโรงเรียนจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น การจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน เป็นต้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

  • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียนแต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า เบราว์เซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

– Android (Chrome)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1

– Apple Safari

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

– Blackberry

https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user-guides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf

– Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

– Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

– Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

– Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

– Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

– iPhone or iPad (Chrome)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1

– iPhone or iPad (Safari)

https://support.apple.com/en-us/HT201265

ทั้งนี้โปรดทราบว่าหากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรือบนอุปกรณ์ของท่าน อาจจะส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติและโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้

โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ที่กล่าวมาข้างต้น

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชี่ยลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากโซเชี่ยลมีเดีย เช่น Youtube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชี่ยลมีเดียจากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชี่ยลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเองโดยที่โรงเรียนไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้และขอแนะนำให้ท่านควรศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ตามการให้บริการจริงโดยโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโรงเรียนขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

การติดต่อโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย
เลขที่ 606 ถนน กัลปพฤกษ์ แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-802-1188
อีเมล pdpa@bcisb.ac.th